Bé học tập ngoài giờ học chính

Tháng Ba 19, 2016 9:22 sáng

Ngoài giờ lên lớp trẻ được học những tiết học chính, trẻ còn được học them những tiết học ngoại khác để trẻ được học hỏi và vui chơi theo nhiều hình thức và dựa vào phương pháp cô đưa ra.

IMG_20151102_092301

 

Bé hoạt động học